• В історії училища налічується 145 років великої людської справи – підготовки педагогів для найменших громадян, які складають основу теперішнього і майбутнього кожного суспільства.
 • Свій початок училище веде від найстаршої учительської семінарії на Півдні і Сході України - Акерманської, яка була утворена в 1872 році в селі Байрамча (нині с.Миколаївка-Новоросійська Саратського району). Проіснувавши там 36 років, у 1908 році була учительська семінарія була переведена в м. Акерман. Учительська семінарія готувала вчителів для сільських початкових шкіл. В ній було 4 класи (спочатку 3) 120 учнів, 14 педагогів. У 1918 році територію Бессарабії окупувала царська Румунія, і в семінарії навчання поступово почало переводитись на румунську мову.
 • З вересні 1940 року після приєднання Бессарабії до Радянської України педагогічне училище відкривається в м. Тарутино. Перший набір був близько ста студентів. Під час Великої Вітчизняної війни училище, разом з викладацьким складом, було евакуйоване в глибокий тил. А в жовтні 1944 року, незадовго після визволення всієї Бессарабії, заняття були поновлені і був оголошений набір на підготовче відділення училища.
 • У 1946 році педагогічне училище було переведено в м. Білгород-Дністровський, а у 1952 році сюди було переведено і Ізмаїльське педагогічне училище. Відбулося злиття колективів двох училищ в одне, яке розмістилося в будинку чоловічої гімназії, де і знаходиться зараз ( вул. Пушкіна, 17). Так відбулося злиття двох колективів в один.
 • У 1954-59 роках училище готувало не тільки вчителів для українських, російських та молдавських шкіл, а й клубних працівників.
 • В 1956 році сюди були переведені й студенти стаціонарного і заочного відділення Одеського педагогічного училища.
 • В 1957 році створюється музично-педагогічне відділення, яке готує вчителів музики і співів, хореографії для середньої школи, а також музичних керівників для дитячих садків. А з 1971 року була введена ще й нова кваліфікація –музичний керівник для дошкільних закладів.
 • 1960 рік – відкриття дошкільного відділення. На той час училище одне з найперших в нашій області розпочинає підготовку вихователів для дитячих садків, а в 1962 році - відкривається заочне відділення.
 • В 1996 році на базі нашого училища розпочав працювати районний ліцей.
 • З 1997 року Білгород-Дністровське педагогічне училище стає структурним підрозділом Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.
 • В 1998 році з’являється наймолодше відділення –"Фізичного виховання", яке готує вчителів фізичної культури.
 • З 2009 року стало самостійним вищим навчальним комунальним закладом «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області. Ось такі вони – основні віхи становлення і розвитку нашого навчального закладу.
 • Сьогодні училище є знаним та престижним вищим навчальним закладом, де готують висококваліфікованих спеціалістів, покликаних формувати майбутніх громадян нашої країни.За результатами ліцензування Білгород-Дністровське педагогічне училище має право на провадження освітянської діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямками: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізичне виховання» та «Музичне мистецтво».
 • За останні 10 років відкривались нові спеціалізації:
  • на відділенні «Початкова освіта»:
   • вчитель англійської мови в початкових класах,
   • вчитель інформатики в початкових класах,
   • соціальний педагог,
   • педагог-організатор,
   • керівник дитячого хореографічного колективу;
  • на відділеннях «Музичне мистецтво» та «Фізичне виховання»:
   • керівник дитячого хореографічного колективу,
   • педагог-організатор;
  • на відділенні «Дошкільна освіта»:
   • вихователь з правом навчання англійської мови,
   • організатор музичної діяльності в дошкільному закладі,
   • інструктор з фізичного виховання в дошкільному закладі,
   • вихователь дітей з затримкою розумового розвитку.
 • За час свого існування училище підготувало близько 36-ти тисяч вчителів і вихователів, які завжди сіяли і сіють в душах дітей "розумне, добре, вічне". Серед випускників училища багато педагогів, відомих як в нашому районі, області, так і в інших областях України та за її межами. Це талановиті, обдаровані освітяни, спеціалісти, справжні майстри своєї справи, письменники і поети, спортсмени, громадські діячі. У літопис історії нашого училища вписані сторінки незабутніх починань, імена тих, хто своїм розумом, талантом, щедрістю серця здобув авторитет і повагу нашого закладу далеко за межами Південного регіону.
  • Це директори училища:
   • Павло Максимович Мелешко,
   • Сергій Григорович Зінчик,
   • Сергій Борисович Балан,
  • Заступник директора з навчально-виховної роботи Еммануїл Давидович Шехтер,
  • Заступники директора з навчально-виробничої роботи:
   • Катерина Петрівна Андрушко,
   • Ліна Іванівна Захарова;
  • Завідувачі відділеннями:
   • Віталій Дмитрович Слюсаренко,
   • Іван Степанович Олефір,
   • Галина Іванівна Кулаківська;
   • Володимир Андрійович Дем’янов,
   • Тетяна Георгіївна Чувіло.
  • викладачі:
   • Борис Михайлович Грабовський,
   • Петро Федосійович Монастирлій,
   • Юхим Олександрович Геллер;
   • Любов Йосипівна Галицька та багато інших.
 • Сьогодні в училищі навчається більше 1100 студентів на денному та заочному відділені та близько 150 учнів ліцею.
 • Педагогічний колектив училища гармонійно поєднує у собі досвід, глибокі професійні знання, мудрість старшого покоління та творчість молодих викладачів (серед яких 54 - є його випускниками).
 • За сумлінну педагогічну працю, педагогічну майстерність та високий професіоналізм викладачі нашого училища мають високі нагороди та звання.
 • Зі 126 викладачів:
  • 3 викладача – Заслужені діячі культури України, -
  • 1 викладач нагороджений знаком Софії Русової та 1 викладач - знаком Василя Сухомлинського,
  • 18 викладачів училища є Відмінниками освіти України,
  • звання «Викладач-методист» мають 38 викладачів,
  • 10 викладачів -- звання «Старший викладач»,
  • 65 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію.
 • Педагогічний колектив спрямовує всю увагу на турботу про студентів, створення такої атмосфери, яка б задовольняла розвиток особистості, її можливості, задоволення інтелектуальних та професійних потреб.
 • Навчально-виховний процес забезпечує 9 предметно-циклових комісій. Це творчі, досвідчені, закохані у свою професію люди, які майстерно здійснюють ґрунтовне вивчення освітніх дисциплін, методики викладання навчальних предметів, сприяють підготовці майбутніх фахівців, використовують ефективні педагогічні технології навчання, що активізують навчальну роботу студентів, виховують соціально успішну особистість. Всі заняття проходять у сучасно обладнаних кабінетах.
 • Центром організації роботи з підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності викладачів є методичний кабінет, який постійно дбає про підвищення фахового рівня кожного викладача, сприяє росту професійної майстерності молодих спеціалістів. Викладачі всіх предметно-циклових комісій беруть активну участь у методичній роботі училища. Це і впровадження проектних та інтерактивних форм роботи, інноваційних технологій навчання та виховання, методичні розробки, педагогічні поради та рекомендації на допомогу студентам-практикантам, створення опорних схем, таблиць, конспектів, укладання методичних посібників з навчальних дисциплін.
 • Своїми кращими надбаннями та педагогічними успіхами наші викладачі діляться на сторінках педагогічної преси.
 • Бібліотека училища є осередком інформаційної та культурної спадщини. Сьогодні - це 4 книгосховища, абонемент та затишна читальна зала на 70 місць, обладнана комп’ютерною технікою. Фонди бібліотеки нараховують близько 120 тис. примірників.
 • Педагогічна практика є однією з складових підготовки молодих спеціалістів. Саме там студенти набувають умінь та навичок організації навчально-виховної роботи з школярами та дошкільниками. Училище підтримує тісні зв’язки зі школами та дитячими навчальними закладами міста, району, області.
 • Першою самостійною педагогічною роботою студентів є літня практика в дитячих оздоровчих таборах. Протягом багатьох років базовими залишаються оздоровчі табори селищ міського типу Сергіївка, Затока, міста Одеси та Южного.
 • Традиційними стали творчі звіти, які проводяться за результатами літньої та переддипломної педагогічних практик.
 • Значна увага приділяється оздоровленню студентів, організації їх дозвілля. Щороку на узбережжі Чорного моря в спортивно-оздоровчому таборі «Педагог» студенти училища мають можливість відпочити, набратися сил, а студенти відділення «Фізичне виховання» пройти спортивний табірний збір.
 • Організаційним принципом виховної роботи колективу училища є органічне поєднання, безперервність і послідовність виховної роботи в академічних групах, на курсах, відділеннях, у місцях побуту та відпочинку студентів. Генераторами цієї роботи є педагогічна, методична, художня, фізкультурна та студентська ради училища.
 • В нашому училищі студентське самоврядування активно співпрацює з педагогічним колективом, профспілкою та колективами інших навчальних закладів, що, в свою чергу, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, а також формуванню у нього навичок майбутнього лідера та організатора.
 • У педагогічному училищі багато традицій, які передаються із покоління в покоління. Це «Дебют першокурсника», «День вчителя», «Зустрічі з випускниками», «Міжнародний день студентів», «День училища», «Міс весна», конкурси педагогічної майстерності та багато інших. Але з особливою увагою проводяться заходи зі святкування Дня Перемоги.
 • Студенти нашого училища є активними учасниками та переможцями обласних, регіональних, Всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Традиційною стала участь наших студентів у фестивалі художньої творчості «Тарасова криниця».
 • Розвитку й розквіту здібностей і талантів студентів сприяє діяльність творчих колективів училища: ансамблю народної музики "Веселка", народного ансамблю "Рідні наспіви", народного ансамблю танцю «Бессарабський сувенір», оркестру народних інструментів, вокальних ансамблів «Кантилена», «Експромт», ансамблю акордеоністів, творчих студій «Палітра», «Художня праця» та інших.
 • Популярними серед студентів стали спортивні секції з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу. Досягненню високих спортивних результатів, а є серед наших випускників – майстри та кандидати в майстри спорту, переможці першості України, Європи, міжнародних змагань та Олімпійських ігор, сприяє спортивна база: спортивні майданчики, тренажерна, спортивна та тенісна зали, дві хореографічні зали. А солідна колекція кубків, медалей та грамот – свідчення високих спортивних досягнень, якими пишається весь наш колектив.
 • Переважна більшість наших студентів мешкає у 9-поверховому гуртожитку блочного типу, де створено умови для проживання, самопідготовки та організації дозвілля студентів. Кімнати відпочинку, кухні, душові, медичний пункт, турбота медичної сестри та вихователів – усе сприяє створенню теплої домашньої атмосфери.
 • Їдальня училища на 100 місць забезпечує якісним харчуванням всіх бажаючих.
 • Педагогічний колектив училища вважає одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності роботу з батьками. Тому з 2009 року в училищі діє батьківський комітет, який активно залучається до проведення всіх загальноучилищних заходів та зміцнення матеріально-технічної бази училища. Традиційними стали участь батьків у оздоровленні студентів, проведенні Свята першого та останнього дзвоника, свята «Козацькі забави» та ін. Щорічно батьками здійснюється моніторинг за станом харчування та проживання студентів у гуртожитку.
 • Загалом діяльність училища направлена на збереження досягнень та традицій національної вищої школи, підготовку кадрів з вищою освітою для забезпечення сучасного ринку праці.
 • Протягом багатьох років плідна співпраця об’єднує училище та навчально-виховні заклади Одещини, де проходять педагогічну практику наші студенти. Особливо радує, що керівниками практики наших вихованців є досвідчені вчителі і вихователі – випускники училища різних років.
 • Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада та керівництво Одеського обласного управління освіти і науки постійно проявляють турботу та велику увагу до зміцнення методичної та матеріально-технічної нашого закладу, Ради директорів Одеської області та Південного регіону України, керівництву міста та району завжди знаходять підтримують наші творчі ідеї та починання, керівництво міського та районного відділів освіти допомагають в організації педагогічної практики, активно співпрацюють з викладачами училища з методичних питань роботи навчально-виховних закладів.
Кiлькiсть переглядiв: 2419