Заголовок

Фізичне виховання

Вищий навчальний комунальний заклад

«Білгород-Дністровське педагогічне училище»

Одеської області

Програма

творчого конкурсу з фізичної підготовки

для вступників зі спеціальності

017 «Фізична культура і спорт»

Програму творчого конкурсу з фізичної культури розроблено на підставі:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М.Д.Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5-12 клас /Під ред. С.І.Операйло – К: «Перун», 2005. – 272 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Фізична культура. 10-11 клас / Під ред. С.І.Операйло – К. // Фізичне виховання в школі. – 2004. - № 2. – 55с.

Програму складено викладачами ПЦК викладачів фізичного виховання

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма творчого конкурсу зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт дозволяє оцінити професійну здатність абітурієнта, що дає змогу виключити елемент спонтанності у виборі спеціальності.

Програма призначена для визначення фізичної та технічної підготовленості під час виконання фізичних вправ та подальшого оцінювання.

Програма містить розділи: «Завдання творчого конкурсу» та «Критерії оцінювання результатів творчого конкурсу абітурієнтів».

Творчий конкурс з фізичної культури проходить у дві сесії згідно з вимогами державних тестів. У першій сесії проводиться тестування на швидкість, силу ніг (стрибок у довжину з розбігу) і витривалість; у другій сесії - на володіння елементами техніки у вибраному виді спортивних ігор (футбол, волейбол або баскетбол).

Нормативною базою для розробки програми творчого конкурсу з предмету фізична культура були: програма з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл та державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче встановленого Правилами прийому рівня не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Вступники, які вступають на контрактну форму навчання, складають вступне випробування з фізичного виховання на тих же умовах, що і вступники державного замовлення.

Програму творчого конкурсу оприлюднено на веб-сайті ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.

ЗАВДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Перша сесія

Спринтерський біг (60 метрів)

Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, відміряна дистанція, стартовий пістолет (прапорець).

Опис проведення. За командою «На старт!» учасники тестування стають за стартову лінію в положення низького старту і зберігають нерухомий стан.

За сигналом стартера вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

Результатом виконання є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

Загальні вказівки та зауваження. Дозволяється тільки одна спроба.

У разі відсутності стартового пістолета, подається команда «Руш!» із одночасним сигналом прапорцем для хронометристів.

У забігу можуть брати участь двоє учасників, але час кожного фіксується окремо.

Бігова доріжка повинна бути прямою та розділеною на окремі доріжки.

Тестування має проводитися за таких погодних умов, за яких учасники могли б показати свої найкращі результати.

Стрибки у довжину з місця

Обладнання. Не слизька поверхня з лінією й розміткою в сантиметрах.

Опис проведення. Учасник виконує відштовхування від планки двома ногами, стрибає якомога далі і приземляється на дві ноги.

Результатом є дальність стрибка в сантиметрах у кращій із трьох спроб.

Загальні вказівки та зауваження.

Місця відштовхування й приземлення повинні перебувати на одному рівні.

Човниковий біг, 4 х 9,14 м.

Обладнання: Секундомір, бігова доріжка завдовжки 9,14 метрів обмежена двома паралельними лініями за кожною лінією – 2 півкола радіусом 50 сантиметрів.

Опис проведення тестування. За командою «На старт!» абітурієнт займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою «Руш!» абітурієнт пробігає 9,14 метрів до другої лінії, бере один з двох кубиків, що лежать у півколі, повертається бігом назад і кладе його в стартове півколо. Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається назад і кладе в стартове півколо.

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик у стартове коло.

Загальні вказівки: результат учасника визначається за часом, кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо кубик кидається, спроба не зараховується. Бігова доріжка має бути рівною, неслизькою.

Підтягування у висі (хлопці)

Обладнання. Перекладина діаметром 2-3 сантиметри, лава, магнезія. Перекладина повинна бути розташована на такій висоті, щоб учасник висячи не торкався ногами землі.

Опис проведення тестування. Учасник тестування береться за перекладину зверху на ширині плечей, руки випрямлені. За командою «Можна», згинаючи руки, він підтягується до такого положення, щоб його підборіддя було над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника вистачить сил. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

Загальні вказівки. Кожному учаснику дозволяється лише один підхід до перекладини.

Не дозволяється розгойдуватись під час підтягування, допоміжні рухи.

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди.

Піднімання тулуба із положення лежачи за 1 хвилину

Обладнання. Мат.

Опис проведення. Вступник сидить на маті. Ступні розташовані до мата вертикально. Руки на хрест на плечі. Партнер тримає ноги. За командою «Можна» абітурієнт нахиляється назад, торкаючись лопатками мата і піднімається у в.п.: через 60 секунд вправа закінчується.

Загальні вказівки: якщо вступник не торкається лопатками мата, результат не зараховується.

Друга сесія

Абітурієнт має право вибрати спортивну гру. Оцінка за виконання нормативів з обраного виду спорту виставляється із врахуванням техніки виконання та кількості вдалих спроб.

Волейбол

Обладнання: Конкурс проводиться у спортивній залі зі стандартним обладнанням та спортивним інвентарем.

Опис проведення. Учасник стає в центральне коло і виконує 12 передач двома руками над собою та 12 прийомів м’яча двома руками знизу над собою не виходячи за межі кола. Передачі виконуються на висоту не менше 1 м над руками. Оцінюється техніка виконання передач.

Учасник стає на лінію подачі і виконує 12 подач м`яча (верхня пряма, нижня пряма, верхня бокова, нижня бокова). Подача, яка виходить за межи майданчика не враховується.

Баскетбол

Обладнання: Конкурс проводиться у спортивній залі зі стандартним обладнанням та спортивним інвентарем.

Опис проведення. Учасник виконує 6 спроб ведення м’яча правою рукою, два кроки і атакує кошик. Теж саме виконує лівою рукою з лівої сторони баскетбольного щита.

Оцінюється техніка виконання ведення м’яча, двох кроків та кількість попадань у кошик.

Учасник виконує 12 штрафних кидків (кидки м’яча знизу не зараховуються).

Загальна оцінка зі спеціалізації виставляється із врахуванням оцінок з першої та другої сесії.

Творчий конкурс оцінюється у 12 бальній системі.

Футбол

Обладнання. Конкурс проводиться у спортивній залі та на футбольному полі.

Опис проведення. Учасник стає в цент кола і виконує жонглювання м’ячем внутрішньою чи зовнішньою частиною стопи за 1 хвилину, удари по воротам на влучність. Удари по воротам виконуються за такою системою: відстань 14 м. – завдання влучити у ворота (1-6 балів); відстань 8 м.- удари на влучність за завданням (7-12 балів), по 2 спроби на кожну зону.

Шкала перераху

12 бальна система200 бальна система
12200
11187,5
10175
9162,5
8150
7137,5
6125
5112,5
4100
387,5
275
162,5

нку оцінювання творчого конкурсу 200-бальну систему

Прохідний бал – 100 балів

Нормативи творчого конкурсу з предмету «Фізична культура»

для вступників Вищого навчального комунального закладу

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області

017 Фізична культура і спорт

СПОРТИВНІ ІГРИ

Баскетбол

Вид

випробувань

Бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подвійний крок

З 12-ти спроб, ведення зліва і справа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Техніка ведення + техніка кидка

Техніка ведення + техніка кидка + попадання зліва і справа

Штрафний кидок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Футбол

Вид

випробувань

Бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жонглювання м’ячем зовнішньою чи внутрішньою частинами стопи

Хлопці

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Дівчата

4,5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

16

Удари по воротам на влучність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відстань 14 м.

Відстань 8 м. – за завданням

Волейбол

Вид

випробувань

Бали

Подача м’яча

З 12 спроб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В межі майданчика

В різні половини майданчика

Передача м’яча

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 спроба

Техніка + кількість передач без обмеження в просторі

Техніка + кількість передач у колі

Легка атлетика

Вид

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Біг 60 м

юнаки

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

9,1

9,0

8,8

8,6

8,4

8,0

дівчата

11,2

11,1

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,1

9,8

Стрибки в довжину з місця

юнаки

2.00

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

дівчата

1.30

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

Човниковий біг

юнаки

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.9

дівчата

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.9

11.0

11.2

Підтягування у висі

юнаки

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

Піднімання тулуба із положення лежачи за 1 хвилину

дівчата

10

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

Вступник має право вибрати спортивну гру. Оцінка за виконання нормативів з обраного виду спорту виставляється з врахуванням техніки виконання та кількості вдалих спроб.

Загальна оцінка зі спеціалізації виставляється з урахуванням оцінок з першої та другої сесії.

Зарахування вступників на бюджетній основі відбувається відповідно до рейтингу за сумою результатів випробувань з української мови та творчого конкурсу з фізичного виховання. Враховується середній бал успішності у свідоцтві про освіту.

Музичне мистецтво

Вимоги до вступу

Кiлькiсть переглядiв: 3198