Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному комунальному закладі «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458305, дата отримання – 01.07.2014 р., термін дії ліцензії – до 01.07.2019 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вищого навчального комунального закладу «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та затверджені педагогічною радою училища (від 22 грудня 2017 року, протокол № 8 ).

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2018

Кiлькiсть переглядiв: 2432